Historie

Al honderd-en-tien jaar lang (110 jaar) is de familie Burger gevestigd aan de Groteweg met een agrarisch bedrijf. De ontwikkeling van dit, van oorsprong zijnde veeteelt bedrijf, naar nu een bloembollenbedrijf, zal op deze pagina chronologisch uiteengezet worden.

Een leuk filmpje over de geschiedenis van de tulp zelf? Het Westfries Museum heeft een podcast gemaakt over de tulpenmanie in de Gouden Eeuw: https://vimeo.com/415817513?ref=fb-share&1

1908 - 1963

In bovenstaande periode heeft de familie Burger, eerst Gert Burger, vervolgens Cor Burger en daarna zoon Gert Burger (geboren 1930), op het huidige adres Groteweg 31 zich bezig gehouden met veeteelt. Op de boerderij met 20 ha. grasland is Gert (G.P.) Burger in 1963 op de boerderij komen wonen en heeft het bedrijf samen met zijn vrouw Corrie Burger-Veul voortgezet. In 1964 werd het telen van bloembollen vrijgegeven, en werd de eerste akker bloembollen aangekocht (krokus - Grand Maître).

1970

Op 6 december legt een verschrikkelijke brand de hele boerderij in de as. De familie Burger, inmiddels uitgebreid met 4 kinderen, te weten: Annette (1961); Rob (1963); Mariette (1967) en Jacques (1969), had helemaal niets meer. Tezamen met de plannen voor herbouw van huis en gebouwen werd besloten zich verder toe te leggen op het telen van bloembollen.

1973

In het noordelijk zandgebied was G.P. één van de eerste die zich ging bezighouden met het telen van lelies. De allereerste geteelde soort lelie was  “Favorite”

1979

Op het moment in 1979 de laatste koeien de deur uit gingen, bestond het bloembollenareaal uit ongeveer 10 ha. bloembollen samengesteld uit tulpen, narcissen, krokussen en lelies. Dit jaar werd er een specifieke schuur bijgebouwd voor bloembollen. Deze schuur was hoger omdat de kuubskist intrede deed in de bloembollensector.

1982

De eerste elektrische heftruck wordt aangekocht. Het betreft een toyota, een tweedehands van de visafslag in Den Helder, maar deze is op ons bedrijf nog steeds in werking.

1988

De schuur die in 1970 gebouwd was wordt geheel verbouwd en ingericht met computergestuurde klimaatcellen zodat de bewaring van de bloembollen optimaal kan plaatsvinden.
De eerste lelie-bruin-telmachine komt op het bedrijf. Dit was een unieke uitvinding, daar eerder alle lelie-bloembollen met de hand werden geteld.

1991

Een belangrijk jaar.
In maart wordt het Bloembollenbedrijf van de jongste broer van G.P., overgenomen, dit betreft een woonhuis, gebouwen en bijbehorende technische inventaris en bloembollen met daarbij 11 ha bloembollenland.
Deze uitbreiding bracht met zich mee dat het noodzakelijk werd dat er 2 vaste medewerkers in dienst kwamen.
Op 11 april ’s nachts worden de bedrijfsgebouwen aan de Groteweg geheel verwoest door een brand. Het woonhuis bleef
bespaard, en er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
In oktober was de oplevering van de gebouwde nieuwe schuur van 1350 m2 aan de Groteweg. Op tijd afgekregen om de lelieoogst weer thuis te kunnen verwerken.

1993

Aankoop land in Callantsoog, betreft 6 ha.
Door de verdere uitbreiding van lelieteelt  in ons eigen gebied zijn we genoodzaakt  “vers” land elders te zoeken. Wij vinden die grond in Groningen, waar de lelies op contract geteeld worden. Ook nu nog telen wij het grootste gedeelte van onze lelies in het “buitengebied”, zoals dat in de volksmond genoemd wordt. 

1994

Aangrenzend aan de aangekochte 6 ha in 1993, is het nu mogelijk om het bedrijf aan de Scheidingsvliet in Callantsoog, bestaande uit woonhuis, bedrijfsgebouwen, en 7 ha. gronden, over te nemen. Waardoor een blok land ontstaat van 13 ha.
De Firma G.P. Burger wordt omgezet naar een de juridische rechtsvorm BV.
Dhr. G.P. senior doet een stapje terug en draagt de bedrijfsvoering in z’n geheel over aan z’n beide zonen.
Het aangekochte land wordt geheel opgeknapt. Dit houdt in dat de teeltaarde wordt afgegraven en in depot gezet, de onderliggende lagen worden naar onder gespit, vervolgens wordt er wit zand omhoog gebracht, geëgaliseerd, vervolgens wordt de teeltaarde weer teruggebracht. Dit proces zorgt ervoor dat er weer een egale teeltlaag komt zodat er goed bloembollen geteeld kunnen worden, wat niet altijd zo geweest is op dit perceel.

1997

Aansluitend aan het opgeknapte land aan de Scheidingsvliet in Callantsoog, komt een blok van 3 ha. te koop, dat aangekocht wordt. Zo ontstaat er een aaneengesloten blok land van 28 ha. Vanaf de helmweg in Groote Keeten tot aan de Scheidingsvliet.

1999

Door verdere uitbreiding van de bloembollenkraam was het wenselijk om zelf de bloembollen te gaan spoelen. Hiervoor werd aan de bestaande schuur zo’n 900m2 aangebouwd. In deze schuur bevind zich de bloembollen spoelmachine en een aantal droogvloeren om de bloembollen zo snel mogelijk na het spoelen weer te kunnen terugdrogen.

2000

Aankoop van 17 ha. Bloembollenland met bedrijfsgebouwen aan de Nieuweweg in Callantsoog van de familie Schilder.

2005

Uitbreiding van bewaarcapaciteit door installatie van nieuwe bewaar cel aan de Nollenweg. Verbouw kantoorfaciliteiten en uitbreiding van toilet/douche groep. In dit jaar is de eerste aanzet gegeven tot de wijziging van de bed-breedte van 1,50 naar 1,80. Door middel van aanschaf van nieuwe plantmachine is deze verandering ingezet.

2007

Aankoop van de nieuwe Van Hienen Rooimachine op 1,80 / Aankoop van 'aqua grader' via Antha B.V. te Breezand
Lancering van onze website: www.gpburger.nl. Op het wereldwijdeweb kan men nu informatie vinden over ons bedrijf

2008

100 jaar familie Burger aan de Groteweg. Dit is in mei gevierd met het plaatsen van het Burgerbankje op de Burgerdijk, en een reünie met alle familie.
Crisisjaar in de lelieteelt. Het aanbod was al ruimschoots te groot, maar door de economische crisis is nu ook de vraag weggevallen

2009

Een jaar van geringe investeringen, onzekere markt, maar een voorzichtig optimistisch gevoel.

2010

Bouw van een nieuwe schuur van 1350m2 aan de Groteweg te 't Zand.
Aankoop 25 ha. gronden aan de Noordschinkeldijk te Callantsoog

2011

De aankoop gronden aan de Noordschinkeldijk zijn geen bollenland. De gehele 25 ha. wordt omgekraand, een immens karwei dat eind maart klaar moet zijn, want er moeten freesia's gepland worden.

2012

Het jaar van PlamV, een schijnbaar ongrijpbaar virus in de lelies.

2013

2014

Aankoop 5ha. gronden aan de Scheidingsvliet te Callantsoog (Hoek Schenk).
Bouw van nieuw polenverblijf om tijdelijke werknemers een goed onderdak te bieden. 

2015

Nieuwbouw van schuurruimte met dockshelter, ter bevordering van efficiëntie van het proces laden & lossen.

 2015 September - Aankoop 25 ha. gronden Zijperdijk - Oosterweg

2016

Investeringen in machines en materieel waaronder nieuwe tractor, nieuwe kuubskisten, en

aanpassingen in de lelielijn

2017

Uitbreiding van kantine faciliteiten inclusief nieuwe inrichting. Interne uitbreiding van koelcel capaciteit. Na 11,5 jaar dienstverband vertrekt Pieter Reus bij ons bedrijf. Corruptie door Chinese bloembollen importeurs zorgt voor malaise in de lelie bloembollenhandel.

2018

2018 September - Aankoop 20 ha. gronden Zijperdijk - Noord-Schinkeldijk Callantsoog

2018 September - Gijs Burger komt als 3e generatie op het bedrijf in dienst.

2019

2019 Oktober - Aankoop ca 2,5 ha grond Nollenweg 't Zand

2020

2020 Maart - uitbraak Covid-19 → Corona crisis

Na ruim 18 jaar dienstverband zoekt Siem Hartman een andere uitdaging, en vertrekt bij ons bedrijf

2021

2021 April - Aankoop ASR gronden Oosterweg Callantsoog

2022

2022 Gijs Burger wordt mede eigenaar G.P. Burger Bloembollen

2023 https://youtu.be/XUYHy0tiTVE