Week 16: Volop essentieel bodemleven

2 mei 2024

Alles wat we zien groeien of bloeien, kan alleen wanneer er goed bodemleven is. Bodemleven is de essentie van groei. Voor ons als agrariërs echt niets nieuws en daarom zijn we ook voorzichtig met onze gronden, en behoudend met het gebruik van gewasbescherming. Alle gebruik is alleen wanneer het strikt noodzakelijk is. Niet alleen vanuit de portemonnee gezien, maar bovenal en vooral vanuit het bodemleven gezien. Geen bodemleven is voor ons geen gewas, geen teelt, geen brood.

Gronden, ofwel onze 'aarde', speelt een grote rol in het opvangen van de klimaatverandering en het natuurlijk reinigingsmechanisme van grond is enorm belangrijk. Als agrariërs is deze kennis met de paplepel meegegeven, maar ook de Universiteit van Wageningen heeft hier meerdere onderzoeken aan geweid, en over gepubliceerd: https://edepot.wur.nl/168014#:~:text=Zonder%20bodemleven%20loopt%20de%20productie,het%20reinigen%20van%20verontreinigde%20grond.&text=Het%20bodemleven%20werkt%20ongemerkt%2C%20maar%20hard.

Het bodemleven werkt ongemerkt, maar hard. Het is een heel netwerk van organismen die elkaar eten of met hun uitwerpselen ervoor zorgen dat andere organismen kunnen eten. Ook de planten
zijn onderdeel van dit voedselweb. Zowel de afgestorven plantenwortels als de plantenresten die op de grond terechtkomen, dienen als voedsel voor de grotere beesten zoals miljoenpoten en
pissebedden. Zij gebruiken hier maar een klein deel van; de rest scheiden ze weer uit in kleiner organisch materiaal, dat ander bodemleven verder kan verteren. Zo zorgen zij er met elkaar
voor dat organische stof wordt omgezet in voedingsstoffen, die weer opgenomen kunnen worden door planten.
Dat is niet het enige.

Bodemorganismen doen nog veel meer nuttige dingen. Sommige zorgen voor stabiele bodemaggregaten, andere leggen een buffer rondom plantenwortels tegen schadelijke andere organismen. Ze leggen voedingsstoffen en koolstof vast of graven gangen waar water door afgevoerd kan worden, of waar water juist wordt vastgehouden.

Een belangrijk aspect is lucht in de bodem, lucht wordt onder andere gevormd door de wormen (en wormachtige) in de grond. Deze worm is gebaad bij zo min mogelijk tractor verkeer, goed organisch stof gehalte (voedsel), minder grondbewerking (ploegen) en chemische bestrijdingsmiddelen waar kan vervangen door biologische middelen. Prachtig om te zien, dat wanneer we gaan planten, de wormen volop aanwezig zijn in onze gronden. Samen werken met de kracht van de natuur, op weg naar een mooi gewas.

 

Meer nieuws

Week 24: Gijs & Kiet: mijlpalen vieren

Mijlpalen mag, en moet je misschien wel vieren: Gijs heeft de mooie leeftijd van 'halve abraham', of wel 25 jaar bereikt. Op deze mooie leeftijd is hij gaan samenwonen met…

Lees verder »

Week 23: Rooien gestart – nog nooit zo vroeg

Het rooien is gestart. Nog nooit in ons bestaan als bloembollenkwekers hebben wij zo vroeg in de maand juni de rooimachines gestart. De omstandigheden vragen erom, dus gaan we aan…

Lees verder »

Week 22: BHV – op herhaling

Veiligheid in, op en rond ons bedrijf is enorm belangrijk. Naast veiligheid van machines en materiaal hoort hier bedrijfshulpverlening ook bij. Voor medewerkers is het van belang om in bezit…

Lees verder »

Week 21: Bloemen van het land speciaal voor U

Een publieksactie om op een positieve manier aandacht te vragen voor het agrarisch vak. Een sector die graag een positieve boodschap overbrengt, maar momenteel onzekere tijden beleven. Dat is pijnlijk.…

Lees verder »

Week 20: Voorbereidingen voor oogst

Zo langzaam aan sterft het gewas van de voorjaarsbloeiers af in het land. Dat betekent dat met ongeveer 4 weken de rooimachine gestart kan gaan worden, en dat de schuur…

Lees verder »

Week 19: Veldcontrole TOPPERS

Tulpen die bloeien,... het blijft een prachtig gezicht. Maar het heeft ook zeker een doel. Doordat de bloembol zijn pracht en praal toont, is ook te zien wanneer er iets…

Lees verder »

Week 18: Zonnetje doet leliegroei goed

De eerste week van mei worden eindelijk de zonnestralen bij ons landje getoond. Heerlijke temperaturen die ook al boven de 20 graden uitstijgen. Het opkomende gewas van de lelie vind…

Lees verder »

Week 17: nakoppen met scholieren

Deze weken is het meivakantie, en er zijn ook scholieren die dan graag een zakcentje bij verdienen. En wij zijn daar blij mee want dan kunnen de tulpen worden nagekopt.…

Lees verder »

Week 15: Zeehond zoekt bloeiende bollenvelden

De bloeiende bollenvelden zijn bewonderingswaardig, dat is over de hele wereld bekend. Maar dat nu ook het dierenrijk op zoek gaat om de bloeiende velden van dichtbij te komen bekijken…

Lees verder »

Week 14: Planten zomerbloeiers

In het buitengebied zijn we deze week begonnen met het planten van de zomerbloeiers, de lelies. Het was even afwachten wanneer de gronden droog genoeg waren om hier met de…

Lees verder »