Week 36: Duurzame bodem resetten – inundatie

6 september 2021

Duurzaam bodem resetten ofwel inundatie: Het voor langere tijd onder water zetten van een perceel bloembollengrond, bestrijdt een aantal grondgebonden ziekten, plagen, onkruiden en opslag van bollen goed. Al jaren passen we deze duurzame methode toe. Het is een goede manier om hetzelfde te bereiken wat vroeger met chemische middelen werd behaald. Een win-win situatie dus, mileuvriendelijker en tevens vriendelijker voor de portemonnee. Voornaamste is dat een aantal aaltjessoorten goed wordt bestreden. Daarnaast worden ook schimmels, enkele onkruidsoorten en het ongerooide achtergebleven bloembollen materiaal bestreden.

Het perceel wordt gevlakt en er worden 'schotjes' aangebracht als opstaande rand om het water tegen te houden. Er wordt water opgepompt met een continue waterlaag van circa 5 cm. Nadat het pompen is begonnen, komt na verloop van tijd het water uit de drains lopen. Sluit na een paar uur de uiteinden van de drains af wanneer de lucht uit de drains is. De bestrijdende werking van inunderen berust op verstikking van de organismen, dus moet er zoveel mogelijk lucht verdwenen zijn. Voor een goed bestrijdingsresultaat is van belang dat het perceel gedurende 6-8 weken, onder water staat (bij zomertemperatuur). In geval van aangetoonde besmetting met stengelaaltje moet voor de zekerheid een periode van 10 weken worden aangehouden.

De planning van inundatie is essentieel, en zal in het vruchtwisselings schema meegenomen moeten worden. Houd daarbij rekening met het feit dat inundatie het biologische evenwicht in de grond verstoort. Met deze wetenschap is het verstandig dat het eerste jaar na inundatie geen gewassen geteeld worden die gevoelig zijn voor Pythium, Rhizoctonia solani of augustaziek. Bij voorkeur dus geen hyacinten, krokussen en irissen, maar ook geen tulpen die gevoelig zijn voor Rhizoctonia en augustaziek.
Na dat eerste jaar is het bodemleven voldoende hersteld. Bron: Telen met toekomst 

Wanneer de periode van onderwaterzetten is afgerond kunnen de schotjes er weer uit. Met de handige uitvinding van Peter Burger mechanisatie is het verwijderen van de schotjes, net als het plaatsen ervan een mooi klussie geworden.

Meer nieuws

Week 41: Welkom Nick van Graven

Welkom Nick! Voor zijn opleiding MBO Plantenteelt Clusius College Hoorn, komt Nick 5 maanden bij ons op het bedrijf stagelopen. Eerst meedraaien in de dagelijkse werkzaamheden en het bedrijf een…

Lees verder »

Week 40: Interview Greenity – Gijs Burger

Deze week een leuk interview met de jongste mede eigenaar van ons bedrijf, Gijs Burger. Een frisse blik op de toekomst: Over 5 jaar.. Over 5 jaar zal het nog…

Lees verder »

Week 40: 75% Biologische gewasbeschermingsmiddelen

WIST U DAT 75% van de gebruikte bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt biologische is? Gewasbescherming is een hekel punt in de teelt van lelies. 'Hekel' omdat de algehele opinie vaak is…

Lees verder »

Week 39: Beregenen op leeg land

Er rijzen vraagtekens wanneer men beregeningshaspels op lege akkers ziet. Wat is hiervan de bedoeling? De uitleg is des te eenvoudiger. Hemelwater is er al in geen weken gevallen, het…

Lees verder »

Week 38: Huisartsen in opleiding verkennen platteland

Huisartsen te kort in de Noordkop! Huisarts Diederik de Boer: "We maken het iedere dag mee dat er te weinig huisartsen zijn in de omgeving, dat de waarneming moeilijk is…

Lees verder »

Week 37 Freesia’s rooien

De maand september staat in het teken van het rooien van de freesia kralen. Deze knollen zijn gedurende het gehele seizoen afgedekt met gaasdoek. De start van het rooiseizoen is…

Lees verder »

Week 35: Theorie & Praktijk, soms …

Theorie en Praktijk zijn vaak twee verschillende werelden. Werelden die samen op zoek moeten gaan naar een toepassing. Wat in theorie prima kan, blijkt soms te omslachtig in de praktijk…

Lees verder »

Week 34: We hakken ze in mootjes, …

Op dit moment zijn we bezig om diverse partijen narcissen sneller te vergroten. Doordat de natuurlijke vermeerdering van narcissen niet heel snel gaat, helpen we de natuur een beetje. De…

Lees verder »

Week 33: Nachtelijk bezoek

Onverwacht nachtelijk bezoek is vaak verontrustend. Dit keer verstoorde het de nachtrust door onbekende geluiden, maar was gelukkig niet erg verontrustend. De drie dames hadden een nachtelijk avontuur waarbij de…

Lees verder »

Week 32: Eindelijk!!! nieuwe kisten

Er zijn van die factoren waar je geen invloed op hebt. De vooruitziende blik in maart was dat we tekort kisten zouden hebben om de oogst door te komen. Dus…

Lees verder »