Week 40: Interview Greenity – Gijs Burger

4 oktober 2021

Deze week een leuk interview met de jongste mede eigenaar van ons bedrijf, Gijs Burger.

Een frisse blik op de toekomst:

Over 5 jaar..
Over 5 jaar zal het nog moeilijker zijn om de bollen met dezelfde kwaliteitseisen als nu te kunnen telen, dit komt door de regelgeving die nu wordt opgegeven voor de mensen van buiten af. Straks is het voor ons als bollenkwekers niet meer mogelijk om zonder gewasbeschermingsmiddelen dezelfde bollen te leveren. Hierdoor zullen de soorten die lastiger te telen zijn verdwijnen en de goed teelbare soorten overblijven. De veredeling zal hier ook stappen in moeten gaan maken door niet alleen te kijken naar wat mooi is maar ook naar resistentie van Virussen. Hierin liggen dus nog genoeg uitdagingen over 5 jaar!

Wat mij drijft..
Ik wil graag het familiebedrijf op een gezonde manier voort zetten en ervoor zorgen dat het aan alle maatschappelijke eisen voldoet. Daarnaast drijft het mij om samen met de andere (jonge) kwekers het vak op een milieubewuste manier voor te kunnen zetten en kennis met elkaar uit te wisselen, waardoor er een zo hoog mogelijke kwaliteit bollen wordt afgeleverd.

Kwaliteit is..
Doordat je toch altijd met een natuurproduct bezig ben heb je niet overal invloed op, hierdoor blijft het lastig om ieder jaar weer dezelfde kwaliteit af te kunnen leveren. Toch denken wij dat we hier aan de kust het meest constante klimaat hebben en daardoor het extreme weer beter kunnen verdragen. Wij investeren graag in gronden, waardoor wij zelf invloed hebben op de juiste kwaliteit hiervan.

In deze corona tijd..
Is gebleken dat mensen hun geluk rondom hun huis zijn gaan zoeken. Wij kunnen hier op inspelen door te zorgen voor een mooi boeket op tafel of bollen in de tuin.

Ik zie nog uitdagingen in….

Het vinden van personeel. Het wordt steeds lastiger om goede mensen te vinden voor het werk in onze sector. Ik zie hiervoor nog wel kansen in automatisering en robotisering van het werk. Daarnaast zie ik het als een uitdaging om het bedrijf straks op een goede manier te kunnen overnemen, samen met mijn broertje en twee neefjes als zij ook in het bedrijf willen. Dat wij dan hopelijk met zijn vieren het bedrijf op een gezonde manier kunnen voorzetten en onze passie voor het vak kunnen vasthouden.

Meer nieuws

Week 41: Welkom Nick van Graven

Welkom Nick! Voor zijn opleiding MBO Plantenteelt Clusius College Hoorn, komt Nick 5 maanden bij ons op het bedrijf stagelopen. Eerst meedraaien in de dagelijkse werkzaamheden en het bedrijf een…

Lees verder »

Week 40: 75% Biologische gewasbeschermingsmiddelen

WIST U DAT 75% van de gebruikte bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt biologische is? Gewasbescherming is een hekel punt in de teelt van lelies. 'Hekel' omdat de algehele opinie vaak is…

Lees verder »

Week 39: Beregenen op leeg land

Er rijzen vraagtekens wanneer men beregeningshaspels op lege akkers ziet. Wat is hiervan de bedoeling? De uitleg is des te eenvoudiger. Hemelwater is er al in geen weken gevallen, het…

Lees verder »

Week 38: Huisartsen in opleiding verkennen platteland

Huisartsen te kort in de Noordkop! Huisarts Diederik de Boer: "We maken het iedere dag mee dat er te weinig huisartsen zijn in de omgeving, dat de waarneming moeilijk is…

Lees verder »

Week 37 Freesia’s rooien

De maand september staat in het teken van het rooien van de freesia kralen. Deze knollen zijn gedurende het gehele seizoen afgedekt met gaasdoek. De start van het rooiseizoen is…

Lees verder »

Week 36: Duurzame bodem resetten – inundatie

Duurzaam bodem resetten ofwel inundatie: Het voor langere tijd onder water zetten van een perceel bloembollengrond, bestrijdt een aantal grondgebonden ziekten, plagen, onkruiden en opslag van bollen goed. Al jaren…

Lees verder »

Week 35: Theorie & Praktijk, soms …

Theorie en Praktijk zijn vaak twee verschillende werelden. Werelden die samen op zoek moeten gaan naar een toepassing. Wat in theorie prima kan, blijkt soms te omslachtig in de praktijk…

Lees verder »

Week 34: We hakken ze in mootjes, …

Op dit moment zijn we bezig om diverse partijen narcissen sneller te vergroten. Doordat de natuurlijke vermeerdering van narcissen niet heel snel gaat, helpen we de natuur een beetje. De…

Lees verder »

Week 33: Nachtelijk bezoek

Onverwacht nachtelijk bezoek is vaak verontrustend. Dit keer verstoorde het de nachtrust door onbekende geluiden, maar was gelukkig niet erg verontrustend. De drie dames hadden een nachtelijk avontuur waarbij de…

Lees verder »

Week 32: Eindelijk!!! nieuwe kisten

Er zijn van die factoren waar je geen invloed op hebt. De vooruitziende blik in maart was dat we tekort kisten zouden hebben om de oogst door te komen. Dus…

Lees verder »